สัญลักษณ์ต่างๆของ ไม้สนนำเข้า

สัญลักษณ์ต่างๆ เกี่ยวกับ ไม้สนนำเข้า

สัญลักษณ์ ไม้สนนำเข้า
สัญลักษณ์ต่างๆ เกี่ยวกับ ไม้สนนำเข้า

ไม้สนนำเข้าที่ความหนา 2 นิ้ว หรือบางกว่านี้ จะมีค่าความชื้นที่ถูกกำหนดอยู่ที่ 19 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งหากมีตราสัญลักษณ์ KD 19 นั่นหมายถึงความชื้นอยู่ที่ 19 เปอร์เซ็นต์

อย่างไรก็ตาม อัตราความชื้นจะถูกกำหนดไว้ก่อนการจัดส่ง ซึ่งสัญลักษณ์รับรองความชื้นถือเป็นที่ยอมรับของประเทศที่นำเข้าไม้ ความชื้นจะลดลงเมื่อเจอกับสภาพแวดล้อมในประเทศ

มาตรฐานและการรับรองคุณสมบัติของไม้สนอเมริกานี้ ได้ผ่านการยอมรับมาตรฐานจากหลาก หลายสถาบัน อาทิ คณะกรรมการกำหนดเนื้อไม้ของอเมริกา (ALSC : American Lumber Standard Committee , Inc.) ศูนย์การควบคุมคุณภาพเนื้อไม้ (SPIB : Southern Pine Inspection Bureau) องค์กร TP : Timber Product Inspection , Inc. และองค์กร RRA : Renewable Resource Associates , Inc. เป็นต้น ดังนั้น จึงสามารถไว้วางใจในการใช้งานได้ หากมีสัญลักษณ์ข้างต้นรับรองประทับตราไว้

ไม้แปรรูปของเราจะมีสัญลักษณ์ MCA หรือ CCA ซึ่งหมายถึง ได้ผ่านการอัดน้ำยาเพื่อป้องกันการผุแล้ว

สัญลักษณ์ต่างๆ เกี่ยวกับ ไม้สนนำเข้า

ตราประทับไม้สน และข้อบ่งชี้ต่างๆ

ไม้สนนอกนำเข้าจากต่างประเทศมักจะมีตราประทับรูปแบบต่างๆ ล้วนมีความหมายสำคัญซึ่งผู้ใช้จึงควรทราบข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้

อธิบายภาพ : ตราประทับต่างๆของไม้สนนำเข้า

  • 1. ปริมาณของตัวยาที่ใช้ป้องกันการผุกร่อน เช่น ปอนด์/ลบ.ม.
  • 2. ชื่อประเภทของตัวยาที่ใช้ป้องกันการผุกร่อน และป้องกันปลวก เช่น MCA , CCA
  • 3. รับรองโดยองค์กรที่สาม
  • 4. KDAT สัญลักษณ์ที่ผ่านการอบแห้งหลังจากการใช้ยาป้องกันการผุกร่อน
  • 5. Ground Contact บอกถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการใช้ทั่วไป เช่น สามารถสัมผัสพื้น ใช้งานปูพื้นได้
  • 6. ชื่อโรงงานและที่อยู่ที่บริหารการจัดการเรื่องผุกร่อน
  • 7. สำนักงานตรวจวิเคราะห์ไม้ของอเมริกาและหมายเลขการตรวจวิเคราะห์

ไม้สนนำเข้า
ตราประทับไม้สนนำเข้าจากอเมริกา
ไม้สน
ตราประทับบนแผ่นไม้สน เเสดงถึงความพิเศษของไม้ที่ผ่านกระบวนการรวมทั้งระบุที่มาอีกด้วย