Product

Bua Poly Plus : บัวโพลีพลัส คิ้วบัวโพลียูรีเทน

Pu Moulding รวมสินค้าวัสดุพียู และการติดตั้ง คิ้วบัวโพลียูรีเทน คิ้วบัวสำเร็จรูป Bua Poly ประกอบด้วย บัวฝ้าเพดาน บัวผนัง บัวพื้น เสาโรมัน แผ่นประดับตกแต่งผนังห้อง ฯลฯ

รายละเอียด

Imitative Stone : หินอ่อนโปร่งแสง หินเทียม หินสังเคราะห์

หินอ่อนโปร่งแสง แต่งร้าน-เฟอร์นิเจอร์ หินโปร่งแสง ประดับเสา ผนังกำแพง โต๊ะ เคาน์เตอร์หินอ่อน เคาน์เตอร์บาร์ ประชาสัมพันธ์

รายละเอียด

ตลอดระยะเวลาที่บริษัท เชิน หง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดเริ่มก่อตั้งมานั้น บริษัทได้ยึดมั่นหลักการอยู่ 2 เรื่องด้วยกัน นั่นก็คือ คุณภาพ และ ความซื่อสัตย์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในงานก่อสร้างที่มีคุณภาพ และได้เพิ่มพูนประสบการณ์เกี่ยวกับการก่อสร้างควบคู่กันไป

ปัจจุบันบริษัทของเราเป็นผู้ผลิตคิ้วบัวโพลียูรีเทนมีโรงงานตั้งอยู่ในประเทศไทยพื้นที่คาบเกี่ยวจังหวัดกรุงเทพ-สมุทรปราการ เราพิถีพิถันตั้งแต่การออกแบบแม่พิมพ์ การผลิต การบรรจุหีบห่อ ทุกขั้นตอนล้วนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อันเป็นภารกิจขั้นพื้นฐาน ทำให้ลวดลาย ขนาด และคุณภาพของคิ้วบัวแต่ละแผ่น สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ บริษัท เชินหง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ยังรับผลิตงานดัดโค้งตามสั่ง กล่าวคือ นำวัสดุคิ้วบัว PU เส้นตรงมาดัดโค้งให้เข้ากับพื้นที่หน้างานหรือตามขนาดที่ลูกค้าต้องการได้ เช่น งานซุ้มประตู หน้าต่าง โค้ง ฝ้าเพดานโค้งรูป มุม หลุมฝ้า ผนัง รูปแบบต่างๆ การดัดครอบล้อม หัวเสา เสา ฐานเสา เป็นต้น 

ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นเรื่องที่ บริษัท เชิน หง ฯ ใส่ใจมากที่สุด เรายินดีรับฟังความคิดเห็น คำติชม และการสนับสนุนเราในเรื่องต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยให้มีคุณภาพและสวยงามยิ่งขึ้น