คุณสมบัติของไม้สน-การทาสีไม้-การเชื่อมต่อกับโลหะ

คุณสมบัติของไม้สน

ไม้สน ง่ายต่อการทาสีและการยึดเกาะ

เนื่องจากสีของเนื้อไม้สนที่ผ่านกระบวนการป้องกันการผุกร่อนด้วยระบบ MCA จะเป็นสีอ่อน สีที่ทาลงเนื้อไม้จึงขับออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจน อีกทั้งผู้ใช้สามารถเลือกสีทาได้หลากหลายชนิด แต่อย่างไรก็ดีประการสำคัญเวลาทาสีนั้น พื้นผิวของไม้จะต้องสะอาดและแห้งจึงจะได้ผลเท่าที่ควร

ป้องกันไม้สนจากการผุกร่อน และการกัดกินจากปลวก

จากการวิจัยของห้องทดลองทั่วไปค้นพบว่า กระบวนการป้องกันการผุกร่อนด้วยระบบ MCA ตัวสสารที่อยู่ในเนื้อไม้นั้น เสมือนกับทองแดงผนวกกับแรงดัน DDAC (didecyldimethylammonium carbonate) เมื่อผ่านกระบวนการดังกล่าวเข้าสู่เนื้อไม้แล้ว จะสามารถป้องกันเนื้อไม้ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด อีกทั้งมีคุณสมบัติป้องกันการผุกร่อน ป้องกันแมลง และป้องกันการคุกคามจากปลวก ได้เป็นระยะเวลายาวนาน ตัวยาของระบบ MCA นั้น สามารถสถิตย์อยู่ภายในโครงสร้างของเนื้อไม้นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีอัตราการสูญเสียที่ต่ำ ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้ไม้มีความคงทน ป้องกันการผุกร่อนจากแมลง และเชื้อโรคแล้ว ยังสามารถทนต่อสภาวะอากาศได้ดีขึ้นอีกด้วย

ความคล่องตัวในการใช้งาน ไม้สน

ไม้สนนำเข้าหลังจากผ่านกระบวนการป้องกันการผุกร่อนด้วยระบบ MCA แล้ว จะทำให้ง่ายต่อการนำมาใช้งานเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการนำมาเลื่อย เจาะ ตอก ก็ล้วนสะดวกต่อการใช้งานกับเครื่องมือทั่วไป

ไม้สน

การนำไม้สนมาใช้ประโยชน์

เนื้อไม้ที่ผ่านกระบวนการป้องกันการผุกร่อนด้วยระบบ MCA แล้ว สามารถนำมาใช้เหนือพื้นดิน หรือสัมผัสกับพื้นและลงไปในพื้นดินได้ ซึ่งปริมาณตัวยาที่อยู่ในเนื้อไม้จะเท่ากับมาตรฐานที่ ICC ESR-1980 กำหนด และพื้นที่ในการใช้งานจะเข้ากับมาตรฐานของสมาคมผู้ค้าไม้ประเทศอเมริกาหรือ AWPA (American Wood Preservers' Association)

ปริมาณตัวยาที่ได้มาตรฐาน : อธิบายมาตรฐานของปริมาณตัวยา MCA ( Southern Yellow Pine )

ข้อบ่งใช้ ปริมาณตัวยา (ปอนด์/ลบ.ฟุต) AWPA มาตรฐานพื้นที่ในการใช้
ใช้เป็นโครงสร้างทั่วไปเหนือพื้น เช่น ชั้น วงกบประตู-หน้าต่าง เป็นต้น มากกว่า 0.05 pcf UC3B
สัมผัสกับพื้นและเป็นทางเดินของสระน้ำจืด ลูกกรง ต้นเสา และลูกกรงหัวเสา เป็นต้น มากกว่า 0.14 pcf UC4A
หมายเหตุ : 1. ปริมาณของสารป้องกันการผุกร่อนเข้ามาตรฐาน ICC ESR-1980 คณะกรรมการรับรองมาตรฐานสากล
2. พื้นที่ในการใช้เหมาะสมกับมาตรฐาน AWPA (สมาคมผู้ค้าไม้ของอเมริกาว่าด้วยเรื่องการป้องกันการผุกร่อน)

การทาสีไม้

ถึงแม้ว่าเนื้อไม้สนนอกที่ผ่านกรรมวิธีการป้องกันเชื้อโรค เชื้อรา และการคุกคามจากปลวกแล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น หลังจากที่งานไม้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ควรทาสีป้องกันเนื้อไม้ด้วย ซึ่งสีที่ทานั้นจะเป็นสีใส เคลือบให้ซึมซาบเข้าสู่เนื้อไม้ เพื่อป้องกันผิวไม้ไม่ให้มีการหลุดร่อน หรือแตกหัก โดยเฉพาะบริเวณที่ถูกแดดส่องโดยตรงอย่างเช่น ระเบียง หรือบริเวณที่เนื้อไม้ดูดซึมน้ำได้เร็ว อัตราการผุกร่อนก็จะเร็วตามไปด้วย และในบริเวณที่เปียกสลับกับแห้งตลอดเวลา รอยของลายไม้ก็อาจจะกลายเป็นรอยแตกได้

เนื้อไม้ที่ใช้อยู่ภายนอกอาคาร นอกจากต้องคำนึงถึงในเรื่องของสีสันแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดต้องคำนึงถึงสภาวะของอากาศที่จะส่งผลต่อเนื้อไม้ด้วย เพราะฉะนั้นในการนำไม้ไปใช้งานเกี่ยวกับโครงสร้างของอาคาร ผู้ใช้จึงควรพิจารณารายละเอียด 3 ประการ ดังนี้

  • 1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ความเปียกชื้น การซึมจากน้ำฝน การระเหยของน้ำ ซึ่งจะก่อให้เกิดการหดตัว การบวม และการแตกได้
  • 2. การผุกร่อนที่เกิดจากเชื้อรา และสารอินทรีย์
  • 3. การได้รับแสงแดดโดยตรง ทั้งนี้ แสงอัลตร้าไวโอเล็ต (Ultraviolet) จะส่งผลต่อเนื้อไม้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น เนื้อไม้กลายเป็นสีดำ หรือสีเทา เป็นต้น

ไม้สน

เมื่อทราบว่างานโครงสร้างต่างๆ ที่อยู่ภายนอกอาคารจะต้องรับมือกับแสงอัลตร้าไวโอเล็ต ฝนกรด สารอินทรีย์ และจากการคุกคามของสภาวะธรรมชาติ ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงควรทาสี เพื่อเป็นเกราะป้องกันให้กับเนื้อไม้ เนื่องจากเนื้อไม้นั้นเป็นวัสดุที่ต้องการการหายใจ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ปิดเซลล์ของเนื้อไม้ เวลาเลือกสีในการทานั้น ผู้ใช้งานจำเป็นต้องเลือกสีที่ทำให้เนื้อไม้สามารถระบายอากาศได้ มีคุณสมบัติในการป้องกันน้ำ เชื้อรา แมลง การแตกร้าว การผุกร่อน รวมถึงสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และมีประสิทธิภาพในการการยึดเกาะกับเนื้อไม้ได้อย่างดีเยี่ยม

การเชื่อมต่อกับโลหะ

ไม้สนอเมริกามีคุณสมบัติที่สามารถสัมผัสกับโลหะทุกชนิดได้ ซึ่งจากผลการทดลองเนื้อไม้ที่ผ่านกระบวนการด้วยระบบ MCA แล้ว พบว่ามีการกัดกร่อนกับโลหะที่มาสัมผัสด้วยค่อนข้างต่ำ ซึ่งใกล้เคียงกับเนื้อไม้ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการดังกล่าว

วัสดุก่อสร้างที่ทำจากอลูมิเนียม สามารถสัมผัสกับเนื้อไม้ที่ผ่านกระบวนการป้องกันการผุกร่อนด้วยระบบ MCA ได้โดยตรง จึงเหมาะสำหรับการใช้งานภายในและภายนอกอาคาร ไม่ว่าจะเป็น ฝาผนัง หลังคา เพดาน กันสาด ประตู วงกบประตู และอื่นๆ