การนำไม้สนไปใช้งาน CCA – MCA – MCQ

การนำไม้สนไปใช้งาน CCA - MCA - MCQ

ตัวน้ำยา & ลักษณะการใช้งาน ไม้สน

เนื่องจากตัวยาที่อยู่ในเนื้อไม้ที่ผ่านกรรมวิธีป้องกันการผุกร่อนแล้วนั้น เป็นสารที่ละลายกับน้ำ ดังนั้น จึงมีข้อแนะนำผู้ใช้งานดังต่อไปนี้

 • 1. ก่อนการใช้งานก่อสร้างใดๆ ให้ศึกษาสภาพโดยทั่วไปว่ามีข้อกำหนดหรือข้อห้ามอย่างไรบ้าง
 • 2. ควรศึกษาอัตรามาตรฐานของสารป้องกันการผุกร่อน เพื่อนำเนื้อไม้มาใช้กับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (เหนือพื้น , สัมผัสกับพื้น ฯลฯ)
 • 3. เนื้อไม้ที่ผ่านกระบวนการด้วยระบบ MCA กับการกัดกร่อนโลหะ จะเท่ากับเนื้อไม้ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการดังกล่าว

ดังนั้น การใช้วัสดุโลหะที่สัมผัสกับเนื้อไม้นี้ ควรศึกษาข้อมูลการใช้งานให้ตรงกับข้อบ่งใช้ของผู้ผลิตด้วย

ตัวอย่างเช่นการใช้งานระเบียงและงานตะปู เมื่อนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของระเบียงควรมีการก่อสร้างในลักษณะการเอียงเล็กน้อย เพื่อไม่ให้น้ำขัง อีกทั้งเพื่อความสวยงามของระเบียง ผู้ใช้งานไม่ควรเลือกใช้ไม้ที่สั้นจนเกินไป ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงรอยต่อที่ไม่จำเป็น ส่วนการใช้งานตะปูสำหรับการตอกกับเนื้อไม้นั้น ควรตัดปลายตะปูที่แหลมให้ทู่ หรืออาจเจาะรูก่อนการตอกตะปู เพื่อป้องกันการแตกหัก หรือใช้ตะปูเกลียว เป็นต้น

CCA & MCA

หลังจากที่เนื้อไม้สนได้ใช้สูตรเคมีป้องกันการผุกร่อนด้วยแรงอัดสูงแล้ว ตัวยาเคมีสามารถแทรกซึมเข้าสู่เซลล์เนื้อไม้ในชั้นลึกได้ทั้งหมดเป็นการตัดวงจรการเกิดของเชื้อราในตัวเนื้อไม้ และวงจรอาหารของปลวกอีกต่อไป ดังนั้น ไม้สนที่ผ่านกระบวนการจัดการดังกล่าว จึงสามารถป้องกันการรุกรานจากปลวกได้เป็นระยะเวลายาวนาน และเป็นวัสดุก่อสร้างภายนอกอาคารที่ดีที่สุด

ไม้สน

น้ำยา CCA , MCA , MCQ ที่ใช้กับ ไม้สน

ข้อมูลระหว่างสูตรน้ำยาป้องกันการผุกร่อน 2 สูตร (CCA & MCA) โดยสังเขป

CCA
 • สูตรน้ำยาป้องกันการผุกร่อนแบบดั้งเดิม มีส่วนประกอบ สำคัญ คือ สารโลหะหนัก (Arsenic and Chromium) โดยเฉพาะสาร Arsenic การนำมาใช้งานในกระบวนการผลิต ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ และมาตรฐานการใช้งานอย่างถูกต้อง ภายใต้การควบคุมการใช้งานตามกฎหมาย
 • อาจจะละลายไปกับน้ำและซึมลงสู่ในดินได้
 • สีสันค่อนข้างเข้ม
 • เหมาะกับการใช้งานภายนอก
 • ในต่างประเทศนิยมใช้งานเพราะเชื่อว่าสามารถป้องกันปลวกได้เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 10 ปี ขึ้นไป

ปฏิเสธไม่ได้ว่า สาร CCA เป็นสูตรที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ควรระมัดระวังเรื่องมาตรฐาน และกระบวนการในการผลิต
เช่น ปริมาณของน้ำยาที่ใช้ มาตรฐานของสถานที่ และวิธีการอบไม้ กระบวนการต่างๆ เหล่านี้ หากทำอย่างถูกวิธี จะส่งผลให้ได้ไม้ที่มีคุณภาพสูง มีความปลอดภัย ดังนั้น ลูกค้าควรเลือกซื้อไม้สนจากบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ ก็จะช่วยให้ไม่ต้องกังวลเมื่อต้องเลือกใช้ไม้ที่มีตัวน้ำยา CCA

หมายเหตุ : บริษัท เชิน หง ฯ เป็นตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวในการนำเข้าไม้สนจากอเมริกา โดย Hoover ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ในการจำหน่ายไม้สนไปทั่วโลก กระบวนการผลิตไม้ออกจำหน่ายของอเมริกา มีความเป็นมาตรฐานสูง มีกฎหมาย และหน่วยงานต่างๆ ควบคุมดูแล มีการรับรองความปลอดภัยจากสถาบันชั้นนำต่างๆ เราจึงกล้าแนะนำการใช้งาน ไม้สนนำเข้าตัวยา CCA ให้ท่านได้รู้จัก และเลือกใช้งาน

MCA & CCA
 • สูตรน้ำยาป้องกันการผุกร่อน ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่รักษาสิ่งแวดล้อม มีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ ทองแดง ซึ่งปราศจากสารพิษ เนื่องจากใช้อณูของสารทองแดงให้แทรกซึมเข้าสู่เนื้อไม้ และแข็งตัวยึดเกาะติดแน่นอยู่ภายใน ดังนั้น อัตราการสูญเสียทองแดงนั้นจึงค่อนข้างต่ำ
 • ใช้วิทยาการ MicroPro™ ได้รับการรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม (EPP : Environmentally Preferable Product) จากสถาบันรับรองทางวิทยาศาสตร์ (SCS : Scientific Certification Systems) ว่าด้วยเรื่องสารป้องกันการผุกร่อนของเนื้อไม้
 • MCA มีสีโทนเหลือง ค่อนข้างอ่อน จึงสามารถขับลายธรรมชาติของเนื้อไม้สนออกมาให้เห็นได้เด่นชัด ง่ายต่อการทำเฉดสี
 • CCA มีสีโทนน้ำตาลและเขียวเข้ม เนื่องจากมีอัตราส่วนเคมีสูงขึ้น เพื่อให้ไม้มีความแข็งแกร่ง ทนต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกได้
 • ทั้ง 2 เป็นสูตรน้ำยารักษาสิ่งแวดล้อมที่ได้ผ่านวิวัฒนาการมาเป็นระยะเวลานานหลายปีแล้ว ทำให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันปลวกเป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาจะให้การรับรองคุณภาพไม้ที่ผ่านกระบวนการใช้น้ำยา และอบแห้งเป็นระยะเวลานานหลายสิบปีก็ตาม สำหรับผู้ใช้งานในประเทศไทย การติดตั้งรวมถึงการตรวจสอบดูแลสภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่ติดตั้งอยู่เสมอ เป็นการป้องกันและช่วยยืดอายุการใช้งานไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ