ประเภทของไม้สน และคุณสมบัติทางธรรมชาติ

ไม้สนอเมริกา

ไม้สนอเมริกาหรือที่รู้จักกันในชื่อ Southern Yellow Pine หรือ Golden pine มีถิ่นกำเนิดที่กว้างขวาง อาทิ ทางมลรัฐเท็กซัส (Texas) เป็นรัฐที่อยู่ทางใต้และตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา และทางมลรัฐเวอร์จิเนีย (Virginia) ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของประเทศอเมริกา

ประเภทของไม้สน

    1. 1.สนใบสั้น (shortleaf)
    1. 2.สนใบยาว (longleaf)
    1. 3.สนในที่ชื้น หรือดินชื้น (loblolly)
    1. 4.สนแบบคบเพลิง (slash)

ไม้สนอเมริกาล้วนได้รับการตรวจวิเคราะห์และรับรองมาตรฐานจากสถาบันไม้สน (SPIB : Southern Pine Inspection Bureau) และผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการวิเคราะห์มาตรฐานไม้ของประเทศอเมริกา (ALSC : American Lumber Standard Committee , Inc.)

เหตุผลที่ไม้สนโตช้าจากสนอเมริกา สามารถเจริญงอกงาม และมีการเติบโตได้เร็วในภาคใต้ของอเมริกานั้น เนื่องจากภูมิประเทศมีสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงได้รับการบริหารดูแลโดยกรมป่าไม้ของทางการ นอกจากนี้ การมีฤดูร้อนที่ยาวนาน ปริมาณน้ำฝน ดิน ปุ๋ย ที่เหมาะสม ทำให้มีไม้สนอยู่หลากหลายสายพันธุ์อีกด้วย

ปัจจุบันการปลูกไม้สนมีวงจรประมาณ 30 ปี ตั้งแต่การปลูกจนกระทั่งถึงขั้นตอนการตัดนำมาใช้งาน ทั้งนี้ พื้นที่ทางใต้ที่ปลูกไม้สนส่วนมาก เป็นพื้นที่ของเอกชน มีจำนวน 2 ล้านกว่าราย ซึ่งกลุ่มเอกชนเหล่านี้จะนำเอาไม้สนไปขายให้กับกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับไม้ อย่างไรก็ดี พื้นที่ดังกล่าวไม่ได้รับการควบคุมในการห้ามตัด หรือ การถูกระงับจำหน่ายเท่าที่ควร หากเปรียบเทียบกับป่าไม้ของทางตะวันตกของอเมริกา ดังนั้น พื้นที่ทางใต้ส่วนนี้จึงเป็นแหล่งที่มั่นคงและตอบสนองความต้องการของตลาดได้

ไม้สนอเมริกาเป็นวัสดุที่คงทน และมีการใช้งานอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีคุณสมบัติทางธรรมชาติ ดังนี้

 

คุณสมบัติที่ทำให้ไม้สนอเมริกา เป็นไม้แปรรูปคุณภาพ

1. ความแข็งแกร่งสูง ปัจจุบันไม้สนอเมริกาถูกนำมาใช้ในการประกอบเป็นโครงสร้าง ซึ่งมีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งและทนทานมากที่สุด จึงได้ถูกขนานนามว่าเป็น ไม้สนนำเข้า พันธุ์ที่เหมาะสำหรับประกอบเป็นโครงสร้างได้เยี่ยมที่สุด

2. คงทนต่อการเสียดสี ไม้สนอเมริกา หรือ สนเหลือง มีคุณสมบัติที่ใช้ได้นาน คงทน ลายไม้สวย เหมาะต่อการใช้เป็นทางเดิน ระเบียง และพื้นนอกตัวอาคาร

3. การจัดการความแห้ง มาตรฐานความหนา 2 นิ้ว ของ ไม้สนนอกที่เป็นไม้แปรรูปนำเข้า ความชื้นของไม้จะถูกกำหนดให้ต่ำกว่า 19 เปอร์เซ็นต์ (ระหว่าง 15-19 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศของแต่ละประเทศ)
ไม้สนนำเข้าจะมีตรารับรองคุณภาพ ที่แสดงถึงความแห้งของไม้ในระดับมาตรฐาน และ เป็นที่ยอมรับของประเทศที่นำเข้า ว่ามีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ

4. พลังการยึดเกาะตะปู ไม้สนอเมริกามีคุณสมบัติในการยึดเกาะตะปูได้สูงที่สุดในตระกูลไม้สน ซึ่งเมื่อผ่านการอบแห้งแล้ว จะเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะได้ดียิ่งขึ้น

5. ง่ายต่อการป้องกันการผุ ไม้สนอเมริกาเป็นไม้ที่เหมาะต่อการนำมาเข้ากระบวนการเพื่อป้องกันการผุได้ดี เพราะมีโครงสร้างโมเลกุลอันเป็นพิเศษเฉพาะตัว สามารถทำให้ตัวยาที่ป้องกันการผุของไม้นั้นแทรกซึมเข้าสู่เนื้อไม้ได้สม่ำเสมอ ซึ่งมีผลต่อการป้องกันเชื้อโรค ปลวก และเชื้อรา ที่จะมากัดกินเนื้อไม้ แต่กับไม้พันธุ์อื่น ไม่เหมาะที่จะใช้ตัวยาป้องกันการผุได้ เนื่องจากไม้ดังกล่าวจะต้องทำช่องหรือเจาะช่องบนพื้นผิวเสียก่อน ดังนั้น ไม้สนอเมริกาจึงเป็นไม้เพียงไม้กี่ชนิดที่ไม่จำเป็นต้องตัดหรือเจาะช่อง และได้รับการจัดอยู่ในขั้นมาตรฐานของสมาคมการอนุรักษ์ไม้ของประเทศอเมริกา

6. ประหยัดต้นทุน ทุกวันนี้วัสดุก่อสร้างในตลาดนั้น ไม้ถือว่าเป็นวัสดุที่ประหยัดต้นทุนได้ ซึ่งไม้สนอเมริกาจาก Hoover มีราคาและคุณสมบัติรวมถึงแหล่งที่มาที่มั่นคง เชื่อถือได้โดยการบริหารงานของกรมป่าไม้ ดังนั้น ไม้สนอเมริกาจึงเป็นข้อได้เปรียบที่สามารถครองตลาด และยืนหยัดในวงการของมืออาชีพได้ยาวนานในตลาดโลก ซึ่งการเลือกใช้ไม้สนที่มีความแข็งแกร่งสูงนั้น ไม่เพียงแต่ลดปริมาณของการใช้ไม้หลายครั้ง ยังสามารถลดต้นทุนในระยะยาวได้อีกด้วย

ไม้สนอเมริกาถูกควบคุมคุณภาพ ผ่านการตรวจวิเคราะห์ในเรื่องของรอยแตก ตาไม้ เกรดของไม้ และความแข็งแกร่งของเนื้อไม้ เพราะสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อความสวยงามภายนอกของไม้ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญในการประเมินคุณสมบัติของเนื้อไม้ เพื่อเป็นวัตถุดิบที่จะส่งออกไปขายยังต่างประเทศอีกด้วย

 

การอบแห้ง ไม้สนนำเข้า

การอบแห้งทำให้ขนาดของไม้นั้นเกิดความเสถียร ทั้งนี้ ไม้สนอเมริกาได้ผ่านกรรมวิธีการอบแห้งที่ถูกต้อง โดยเตาอบทำให้ได้ไม้ที่มีปริมาณความชื้นอยู่ระหว่าง 15-19 เปอร์เซ็นต์

เนื้อไม้ที่ผ่านการอบแห้งแล้ว ไม่เพียงแต่จะรักษาความเสถียรของขนาด ความแข็งแกร่ง และรูปลักษณ์ภายนอกแล้ว ยังสามารถป้องกันการหดตัวของเนื้อไม้ได้อีกด้วย นอกจากนี้ การอบแห้งโดยใช้เตาอบนั้นยังเป็นวิธีป้องกันเชื้อราที่จะมาคุกคามเนื้อไม้ได้อีกด้วย